Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 13/06

V krajích ČR připadalo v roce 2005 průměrně 9 až 11 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Zastavil se pokles počtu ošetření a registrovaných pacientů na 1 lékařské místo. Opět se zvýšil podíl dětí kojených 6 měsíců a déle na 38,3 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (12 %). Zvyšuje se také počet dispenzarizovaných onemocnění, z nichž nejčastější jsou nemoci dýchací a nervové soustavy.Souhrnný report