Odhad celkových výdajů na zdravotnické prostředky

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 15/06
Tato Aktuální informace je odhadem celkových výdajů na zdravotnické prostředky v ČR za roky 2002 až 2004. ÚZIS ČR shrnul dostupné zdroje dat Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí ČR o zdravotních pojišťovnách i vlastního statistického šetření v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

Souhrnný report