Hodiny práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 16/06
ÚZIS ČR provádí z podnětu Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí šetření o hodinách práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů se zaměřením na dodržování zákonem stanovených limitů těchto hodin nad rámec stanovené pracovní doby. Sledováni jsou lékaři působící v různých typech zdravotnických zařízení: v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (OLÚ), zařízeních ambulantní péče, záchranné službě a ostatních zdravotnických zařízeních. Nejvíce hodin nad rámec sjednané pracovní doby vykazují lékaři v nemocnicích, dětských zdravotnických zařízeních a záchranné službě, kde dochází také k překračování stanovených limitů. V roce 2005 toto překračování limitů nebylo nijak velké ani rozsáhlé.

Souhrnný report