Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 17/06
V roce 2005 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 66 852 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 366 mil. Kč. Z tohoto počtu 32 242 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřováni pacienti ze Slovenska, Ukrajiny, Německa a Vietnamu. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců byla platba hotově a využití smluvního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince za rok 2005 dosáhly 31,9 mil. Kč.

Souhrnný report