Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 19/06
Ke konci roku 2005 bylo v ČR 37 kojeneckých ústavů a dětský domovů pro děti do 3 let. Kapacita těchto ústavů byla 1987 míst a bylo v nich umístěno 1565 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1847 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1812 dětí, 48 % do vlastní rodiny. Téměř polovina propuštěných dětí strávila v ústavu více než půl roku. Jsou zde zmíněna také další zdravotnická zařízení pro děti jako dětské stacionáře, jesle a další dětská zařízení.

Souhrnný report