Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 18/06
Průměrný počet lékařů gynekologů na 10 000 žen zůstává v roce 2005 stabilní (2,9), celkové počty ošetření a registrovaných pacientek na 1 lékaře mírně poklesly. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Zvyšuje se absolutní i relativní počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2005 bylo v ČR evidováno 101 094 porodů a 187 513 gynekologických operací.

Souhrnný report