Výkony ortopedické protetiky 2003 - 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 20/06
Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů a vydaných pomůcek oboru ortopedická protetika za roky 2003 - 2005 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

Souhrnný report