Činnost radiační onkologie a klinické onkologie v České republice v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 22/06
Počet ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 6,6 %, počet léčených pacientů s nádorovým a nenádorovým onemocněním se téměř nezměnil (101,2 %). Aktuální informace dále přináší údaje o počtu nově přijatých s nádorovým onemocněním k léčení, o počtu nově přijatých s nenádorovým onemocněním k léčení, o druhu terapie, o počtu přístrojů. Údaje jsou za Českou republiku a za jednotlivé kraje.

Souhrnný report