Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 23/06
Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2005 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz). Počet ukončených případů a kalendářních dnů pracovní neschopnosti proti předchozímu roku vzrostl o 20 % u případů a o 10 % u dnů. Zvýšil se také počet případů na 100 000 pojištěnců i přes navýšení počtu pojištěnců o 1,2 %. Snížila se však doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti, a to o 3 dny na 32,6 dnů. Údaje České správy sociálního zabezpečení.

Souhrnný report