Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice rok 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 24/06
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (např. nově hlášené případy pracovní neschopnosti, průměrné procento pracovní neschopnosti v úhrnu i podle institucionálních sektorů) ze státního statistického výkazu Nem Úr 1-02 za rok 2005. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti se v roce 2005 při mírném zvýšení počtu pojištěnců o 1,2 % zvýšil proti předchozímu roku o cca 12 % na 3 029 448 případů. U průměrného procenta došlo ke zvýšení hodnoty z 5,857 na 6,126 v roce 2005. Údaje Českého statistického úřadu.

Souhrnný report