Potraty podle věku ženy v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 28/06
Stejně jako v předchozích letech, dochází i v tomto roce k postupnému snižování počtu potratů. V roce 2005 bylo v České republice hlášeno 40 023 potratů, to znamená, že na 1000 žen fertilního věku (15 - 49 let) připadlo celkem 15,89 potratů. Z toho bylo 10,5 umělých přerušení těhotenství (UPT) a 4,86 samovolných potratů připadajících na 1000 žen v plodném věku. Zbytek tvořila mimoděložní těhotenství a ostatní potraty.

Souhrnný report