Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 30/06
V této aktuální informaci je uváděn počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření a počty léčených pacientů. Počet léčených pacientů i ošetření stále narůstá. Oproti předchozímu roku došlo k nejvýraznějšímu nárůstu souhrnně u diagnóz poruchy mluvních funkcí, a to u osob starších 18 let (nárůst o 42 %).

Souhrnný report