Činnost oboru očního v ČR v letech 2001 - 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 29/06
V této aktuální informaci je uváděn počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření a počty léčených pacientů. Počet léčených pacientů i ošetření stále vzrůstá. Nejvýraznější nárůst se projevil u diagnózy glaukom, v období 2001 - 2005 činil 32 %.

Souhrnný report