Vrozené vady u narozených v roce 2004

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 34/06
V roce 2004 se v České republice narodilo 3 670 dětí s vrozenou vadou, což představuje 376 narozených s vrozenou vadou na 10 000 narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek a u dětí matek ve vyšších věkových skupinách. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.

Souhrnný report