Pohlavní nemoci v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 33/06
Tato aktuální informace přináší základní údaje za povinně hlášené pohlavní nemoci z Registru pohlavních nemocí v roce 2005. Počet nových případů syfilis se nadále snižoval (523 v roce 2005, 684 v roce 2004). Trend poklesu byl zaznamenán také u výskytu gonokokové infekce (859 v roce 2005, 947 v roce 2004). Incidence je analyzována z hlediska věkové struktury a podle regionálního rozložení.

Souhrnný report