Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 36/06
Podle dat z Registru TBC se vyskytlo v roce 2005 v ČR 1 007 případů onemocnění tuberkulózou, 642 u mužů a 365 u žen, představovalo to 9,9 případu na 100 tis. obyvatel. U cizinců v ČR bylo hlášeno 130 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí resp. TBC plic. Nejvyšší TBC nemocnost byla v nejvyšších věkových kategoriích. Na tuberkulózu zemřelo 56 lidí. Epidemiologická situace byla nejlepší v celé sledované historii, bylo hlášeno nejméně případů TBC onemocnění. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem nemoci, a to ve všech krajích ČR.

Souhrnný report