Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 37/06
Tato Aktuální informace přináší mezinárodní porovnání vybraných ukazatelů z nedávno aktualizovaných databází OECD Health Data a WHO Health for All zveřejněných v červnu 2006. Byly vybrány ukazatele z ekonomické oblasti zdravotnictví, jako např. podíl výdajů na zdravotnictví na hrubém domácím produktu, výdaje na zdravotnictví podle zdrojů financování, výdaje na zdravotnictví na 1 obyvatele a spotřeba léků na 1 obyvatele.