Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 39/06
Počet hospitalizací se v posledním desetiletí s mírnými výkyvy zvyšuje (od roku 1995 o 14,5 %), naopak průměrná ošetřovací doba postupně klesá, z 9,5 na 7,0 dne. V roce 2005 vykázaly nemocnice 2 457 581 hospitalizací, přes 28 % pacientů bylo operováno. Nejčastějším důvodem hospitalizace jsou dlouhodobě nemoci oběhové soustavy.

Souhrnný report