Zpráva o rodičce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 40/06
V posledních letech v České republice úhrnná plodnost žen stoupá, v roce 2005 připadlo na jednu ženu 1,3 dítěte. Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, nejvyšší specifickou plodnost měly ženy ve věku 25 až 29 let. Nejvíce rodiček mělo středoškolské vzdělání s maturitou a polovina matek (52 %) byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu porodů císařským řezem (17,4 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.

Souhrnný report