Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 42/06
Tato Aktuální informace přináší krátký přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2005 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2001 - 2005.

Souhrnný report