Tuberkulóza v Evropě v roce 2004 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 43/06
V 52 zemích Evropského regionu WHO bylo v roce 2004 registrováno 414 tis. případů TB a tvořily 8 % všech TB onemocnění hlášených do WHO. Data ze Surveillance of Tuberculosis in Europe zveřejněná institucí Euro TB popisují velmi rozdílnou epidemiologickou situaci TB ve třech základních skupinách zemí Evropského regionu WHO a zároveň poskytují detailní přehled o rozšíření tuberkulózy v jednotlivých státech. Publikace obsahuje tabulky a grafy vývoje tohoto onemocnění v letech 1997 - 2004. Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TB onemocnění mezi cizinci, ve věznicích a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům.

Souhrnný report