Mzdy ve zdravotnictví v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 46/06
Průměrná mzda zaměstnanců ve zdravotnictví podle zákona č. 143/1992 Sb., (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) koncem roku 2005 činila 19 833 Kč, u lékařů a zubních lékařů 38 668 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 18 787 Kč. Proti roku 2004 vzrostla celková průměrná mzda o 4,6 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle zákona č. 1/1992 Sb., (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví výše 16 786 Kč, u lékařů a zubních lékařů 37 659 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 15 750 Kč. Proti roku 2004 vzrostla průměrná měsíční mzda o 5,4 %.

Souhrnný report