Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 47/06
Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2005 celkem 242 449 osob (přepočtený počet), z toho v nestátních zdravotnických zařízeních 3/4 osob. V lůžkových zařízeních působilo přes 60 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče téměř 26 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení, zřizovatelů a rezortů.

Souhrnný report