Ekonomické výsledky nemocnic k 30.6.2006

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 51/06
Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 30.6.2006. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů, velikosti (počtu lůžek) a podle jednotlivých krajů. K 30.6.2006 činily celkové náklady nemocnic 48 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 50 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku skončily ve sledovaném období na hodnotě 13,1 mld. Kč, z toho 3,3 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 12,6 mld. Kč, 4,3 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.

Souhrnný report