Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 53/06
V Národním registru rodiček je v roce 2005 evidováno 100 519 žen, které porodily. V případě 1 917 rodiček se jednalo o vícečetné těhotenství. Celkem se v tomto roce podle údajů z Národního registru novorozenců živě narodilo 102 168 dětí, z toho 3 813 z vícečetných těhotenství.

Souhrnný report