Přenosné nemoci v ČR v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 54/06
V této Aktuální informaci (AI) jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu o hlášených přenosných nemocech a data z Českého statistického úřadu o zemřelých na přenosné nemoci. Zahrnuje přehled přenosných nemocí s nejvyšším výskytem, vývoj onemocnění bakterií Hib u dětí a vývoj počtu hlášených případů a úmrtí na kousnutí psem v letech 2000-2005. Dále AI obsahuje strukturu hlášených přenosných nemocí a počet dětí, zemřelých na přenosné nemoci.

Souhrnný report