Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 56/06
Aktuální informace o Výběrovém šetření se snaží upozornit na vydání souhrnné publikace obsahující popis průběhu a výsledky dotazníkové studie zaměřené na zneužívání drog. Průzkum prováděl ÚZIS ČR ve spolupráci s INRES - SONES, v. o. s. na celostátním vzorku 3 526 respondentů ve věku od 18 do 64 let. Šetření bylo realizováno na základě Evropského modelového dotazníku EMCDDA a otázky zahrnovaly nejen sociálně patologické jevy, jako je zneužívání nelegálních drog, pití alkoholu a kouření, ale týkaly se i celkového zdravotního stavu

Souhrnný report