Úrazy v roce 2005 z hlediska věku postižených

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 55/06
Tato Aktuální informace analyzuje údaje týkající se počtu úrazů a úrazovosti v základních věkových kategoriích: děti, produktivní populace a senioři. Je zřejmé, že úrazová incidence je ovlivněna kromě jiných faktorů i věkem člověka. Nejohroženější věkovou skupinou jsou senioři a děti.

Souhrnný report