Tuberkulóza v Evropě v roce 2002 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 05/05/19
Euro TB zveřejnilo výsledky šetření o tuberkulózním onemocnění v Evropě v roce 2002 a také tabulky vývoje tohoto onemocnění v letech 1995 - 2002. V 52 zemích WHO Evropského regionu bylo hlášeno 404 628 TBC případů v roce 2002 a tvořily 9,9 % všech případů hlášených do WHO. Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TBC onemocnění ve věznicích a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky antituberkulotické léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům. Celou zprávu Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB je možné najít v originálu na adrese www.eurotb.org.

Souhrnný report