Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Úvodní informace

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 07/05/19
Úvodní informace o Celopopulační studii o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice, zaměřené na problematiku užívání drog, obsahuje údaje o přípravě šetření, tedy úpravě dotazníku a výběru respondentů; vlastním sběru dat, tj. práci tazatelské sítě a míře respondence studie.

Souhrnný report