Demografická situace v České republice v roce 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 09/05/19
Informace o zveřejnění "rychlé informace" o demografické situaci v České republice v roce 2004 (pod názvem Mimo manželství se rodí již více než 30 % dětí) Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách (www.czso.cz). Přiložena tabulka "Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2003 a 2004", obsahující základní demografické ukazatele v uvedených letech.

Souhrnný report