Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 10/05/19
Aktuální informace o Celopopulační studii se zabývá podrobnou charakteristikou výběrového souboru respondentů a ověřením jeho reprezentativnosti z hlediska jednotlivých sledovaných charakteristik, tedy: věku, pohlaví, rodinného stavu, vzdělání, ekonomické aktivity a geografického rozložení.

Souhrnný report