Zdravotnická zařízení v roce 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 12/05/19
Tato aktuální informace charakterizuje vývoj sítě zdravotnických zařízení v roce 2004, s důrazem na výraznější změny proti předešlému roku. Zajištění léčebně preventivní péče v ČR je hodnoceno odděleně za ambulantní a lůžkovou péči, zohledněny jsou zejména změny ve skupině zdravotnických zařízení spravovaných krajskými úřady.

Souhrnný report