Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 14/05

Tato aktuální informace podává přehled výsledků nejdůležitějších údajů sledovaných na ročním statistickém výkaze ambulantních ordinací praktického lékaře pro děti a dorost i odborných dětských a dorostových ambulancí za rok 2004. Zabývá se počty lékařů, poklesem počtu ošetření a registrovaných pacientů, strukturou dětí podle délky kojení a rostoucím počtem alergiků a dispenzarizovaných onemocnění.Souhrnný report