Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - subjektivní pocit zdraví

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 16/05
Aktuální informace o Celopopulační studii přináší informace o subjektivně vnímaném zdraví, tedy o tom jak respondenti různého věku a vzdělání, odlišné rodinné situace a ekonomického statutu sami vnímají a hodnotí své zdraví, bez ohledu na jejich reálný zdravotní stav.

Souhrnný report