Péče o nemocné cukrovkou v České republice v letech 2000 - 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 19/05
Tato Aktuální informace uvádí počet diabetologických ordinací a jejich personální zabezpečeni, dále počty ošetření a počty léčených pacientů. Počet léčených diabetiků stále vzrůstá, stejně jako počet diabetických komplikací. Pro diabetes v roce 2004 bylo léčeno 712 tisíc pacientů, z toho 160 tisíc inzulinem.

Souhrnný report