Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - názory a postoje k užívání nelegálních psychoaktivních látek

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 20/05
Aktuální informace o Celopopulační studii se zabývá analýzou názorů a postojů respondentů k užívání nelegálních návykových látek, a tím jaká rizika s sebou přináší chování v uvedených modelových situací. (Údaje z Celopopulační studie obsahují také aktuální informace č. 7, 10 a 16).

Souhrnný report