Přenosné nemoci v ČR v roce 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 23/05
V této Aktuální informaci (AI) jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu o hlášených přenosných nemocech a data Českého statistického úřadu o zemřelých na přenosné nemoci. Zahrnuje vývoj vybraných přenosných nemocí, onemocnění bakterií Hib u dětí a vývoj počtu hlášených případů a úmrtí na kousnutí psem v letech 2000 - 2004. U vybraných přenosných nemocí je sledován počet zemřelých a smrtnost. Dále AI obsahuje strukturu hlášených přenosných nemocí a počet dětí, zemřelých na přenosné nemoci.

Souhrnný report