Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v roce 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 25/05
ÚZIS ČR sbírá informace o počtu, vlastnictví, stáří a využití 60 druhů zdravotnických prostředků - přístrojů. Patří mezi ně rentgenové přístroje, gama kamery, ultrazvuky, lasery, biochemické analyzátory, ventilátory pro dlouhodobou umělou ventilaci plic apod. Počet přístrojů zahrnutých do šetření každým rokem stoupá. Přetrvává problém, že více než 35 % přístrojů je starších osmi let.

Souhrnný report