Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 26/05
Podle dat z Registru TBC se vyskytlo v roce 2004 v ČR 1 057 případů onemocnění tuberkulózou, 663 u mužů a 394 u žen, představovalo to 10,3 případu na 100 tis. obyvatel. U cizinců v ČR bylo hlášeno 149 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí resp. TBC plic. Nejvyšší TBC nemocnost byla v nejvyšších věkových kategoriích. Na tuberkulózu zemřelo 52 lidí. Epidemiologická situace byla nejlepší v celé sledované historii, bylo hlášeno nejméně případů TBC onemocnění. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem nemoci, a to ve všech krajích ČR.

Souhrnný report