Činnost oboru psychiatrie 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 27/05
Počet ambulantních psychiatrických ošetření - vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 8,1 % (tj. 2 647 852 vyšetření), nárůst byl zaznamenán také u počtu prvních ošetření (o 7,3 %). Celkově bylo v roce 2004 ošetřeno 449 680 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje: o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních; mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci a počtech vyšetření na HIV, HAV, HBsAg a HCV provedených na ambulantních odděleních a pracovištích psychiatrie a sexuologie.

Souhrnný report