Porody podle zdravotnických zařízení v ČR v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 28/05
Informace o počtech porodů a podílu porodů císařským řezem v českých nemocnicích a o zveřejnění podobných údajů také Národním referenčním centrem zdravotních pojišťoven na www.jaksekdeleci.cz. Zdůvodnění rozdílnosti hodnot oproti datům ÚZIS ČR. Přehledná tabulka s počty porodů a císařských řezů v jednotlivých nemocnicích z více zdrojů.

Souhrnný report