Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 29/05
Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2004 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz). Počet případů a kalendářních dnů pracovní neschopnosti proti předchozímu roku poklesl, snížil se i počet případů na 100 000 pojištěnců. Výrazně se však zvýšila doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti, a to téměř o 5 dnů na 35,6 dne. Údaje České správy sociálního zabezpečení.

Souhrnný report