Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice rok 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 30/05
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (např. nově hlášené případy pracovní neschopnosti, průměrné procento pracovní neschopnosti v úhrnu i podle institucionálních sektorů) ze státního statistického výkazu Nem Úr 1-02 za rok 2004. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti se v roce 2004 snížil proti předchozímu roku cca o 25 % na 2 705 662 případů. U průměrného procenta došlo ke snížení hodnoty z 6,814 na 5,857 v roce 2004. Údaje Českého statistického úřadu.

Souhrnný report