Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče I.

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 31/05
Tato Aktuální informace obsahuje první část informace o nákladech zdravotních pojišťoven v letech 2001 až 2004 podle jednotlivých segmentů zdravotní péče. Zabývá se indexy nákladů podle druhů péče a strukturou pojištěnců.

Souhrnný report