Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče III.

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 33/05
Tato Aktuální informace na závěr série statí o zdravotních pojišťovnách (viz Aktuální informace č. 31 a č. 32) podává přehled, jak se na jednotlivých segmentech zdravotní péče podílejí jednotlivé zdravotní pojišťovny. Objem úhrad Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) zvláště vyniká u ústavní péče.

Souhrnný report