Studující a absolventi lékařských, zdravotně - sociálních a farmaceutických fakult v České republice rok 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 34/05
Aktuální informace podává přehled o počtech studujících, nově přijatých (k 31.10.2004) a absolventech (v roce 2004) lékařských, zdravotně sociálních a farmaceutických fakult. V magisterském studiu bylo na lékařských fakultách ve studijním oboru všeobecné lékařství nově přijato 1 017 studujících, v oboru zubní lékařství 143 studujících. V oboru všeobecné lékařství bylo 841 absolventů a v oboru zubní lékařství 119 absolventů. Údaje přebíráme od Ústavu pro informace ve vzdělávání.

Souhrnný report