Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 35/05
Aktuální informace podává přehled o počtech studujících podle ročníků, nově přijatých a absolventech středních odborných zdravotnických škol (k 30.9.2004) a vyšších odborných zdravotnických škol (k 15.10.2004). Na všech zdravotnických školách (středních i vyšších) bylo v úhrnu na denní studium a ostatní formy studia (OFS - dálkové, večerní, externí, kombinované) nově přijato do 1. ročníku 7 688 studujících, celkem bylo na těchto školách 26 953 studujících a v roce 2004 absolvovalo v úhrnu 6 470 studujících. Přibližně 90 % všech studujících tvořily dívky. Údaje přebíráme od Ústavu pro informace ve vzdělávání.

Souhrnný report