Činnost ambulantních pracovišť AT a psychiatrických oddělení, poskytujících ošetření pacientům užívajícím psychoaktivní látky

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 36/05
Počet léčených uživatelů návykových látek, kteří jsou v kontaktu s některým léčebným zařízením oproti předchozímu roku poklesl o 5,3 %. Aktuální informace dále přináší údaje o počtech pacientů živé kartotéky a počtu osob zneužívajících legální a nelegální návykové látky v členění podle pohlaví, věku a druhu psychoaktivní látky; mírách prevalence a specifické prevalence.

Souhrnný report