Primární péče v roce 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 39/05
Praktičtí lékaři (pro děti, dorost, dospělé, ženy a zubní lékaři) představují 52 % ze všech lékařů ambulantní péče. Zajištění obyvatelstva primární péčí se dlouhodobě nemění. Po zavedení kapitační platby za registrovaného pacienta se návštěvnost pediatrů ustálila na zhruba 7x za rok, u praktického lékaře pro dospělé na 6x za rok. Na 1 pediatra připadá v ČR v průměru méně než 1 000 registrovaných, na 1 lékaře pro dospělé méně než 1 600 registrovaných. Průměrný počet registrovaných žen na 1 gynekologa je nižší než 3 300, ve stomatologické primární péči připadá na 1 zubního lékaře zhruba 1 700 obyvatel. Za posledních 15 let se výrazně zhoršilo věkové složení praktických lékařů.

Souhrnný report